kimo no kiru キモノキル きものリメイク 小紋チュールドレス

photo: seiji shibuya

model: mari takahashi

kimo no kiru キモノキル きものリメイク 黒留ドレス

photo:takayuki suzuki